ti guarda dal Grande Inquisitor

Don Carlo in Parijs [terug]

Opmerkingen ...

1

van Willy Faes <willy.faes@...> op zondag 6 juli 2008 om 14:25

Beste "INQUISITOR",

Ik wil u hiermede bedanken voor de zeer gevarieerde verslaggevingen van waardevolle muziekuitvoeringen in binnen en buitenland.Zodoende blijf ik het muziekleven in het buitenland volgen en kan ik mijn oordeel vergelijken met het uwe over binnenlandse muzikuitvoeringen en opera's . Grazie, proficiat en : doe zo voort!!!

Hartelijk.