ti guarda dal Grande Inquisitor

De Munt 2007-2008 [terug]

Opmerkingen ...

5

van Karl <karl_stas@...> op zaterdag 17 maart 2007 om 16:31

Ook in De Standaard lees ik dat Decaluwé niet alle heil van de overheid verwacht. Dat lijkt me heel verstandig. Ik heb er geen probleem mee dat men maximaal een beroep doet op privésponsoring, zolang de artistieke vrijheid er maar niet door in het gedrang komt.

Voorts hoop ik dat Decaluwé, in zijn streven naar een zeer gediversifieerd aanbod, het "ijzeren repertoire" niet zal verwaarlozen en ook niet teveel zal afdwalen van de core business van zijn huis - opera dus. De Munt is en blijft een operahuis en moet dus niet alles willen doen, al zou het wel interessant kunnen zijn om thematische projecten op te zetten met andere Brusselse cultuurinstellingen.

De recitalcyclus is alvast om duimen en vingers van af te likken. En misschien helpt Dirk Tanghe mij wel af van mijn wantrouwen tegen (Vlaamse) theatermakers die zich aan opera wagen? Laten we het hopen!

Karl

4

van Stefan <stefan.burke@...> op zaterdag 17 maart 2007 om 13:56

Het programma is volgens mij schitterend (zeker de bezettingen). Het is een project dat in nog geen enkel operahuis aanwezig is. Financieel is het haalbaar. Ik vermoed echter niet dat de inkomsten van sponsers noemenswaardig zullen stijgen. Er wordt daarnaast wel bezuinigd op een aantal gebieden. Zo zijn er uiteindelijk toch wat minder operavoorstellingen, wat gecompenseerd wordt door andere (kleinschaligere) voorstellingen. Ook zijn er veel meer co-producties (elk jaar met Berlijn, zo nu met de Phaedra, ook met andere Brusselse cultuurhuizen) en gaat de Munt op tournee met zijn orkest van wereldklasse. De volgende seizoenen zullen zeker en vast dit seizoen nog overtreffen! Een opmerking voor mijn naamgenoot: De Vlaamse Opera kun je niet (meer) vergelijken met de Munt, zeker als je de artistieke budgetten bekijkt. Hun nieuw "seizoen" zal wel iets beter zijn dan het huidige door de aanwezigheid van de twee Wagners & die Carsen-productie van Carmélites.

Stefan

3

van Stefan Verheyen <menee_verheyen@...> op zaterdag 17 maart 2007 om 13:25

Vooral de Werther met Tezier/Larmore en de Giulio Cesare brengen mij in verleiding om een eerste bezoek aan de Munt te wagen. Het programma met al die dubbele bezettingen moet toch veel geld kosten, benieuwd of dit niveau gehandhaafd blijft en wat de Vlaamse Opera hiertegenover kan zetten. Daar zijn we al zeker van een Siegfried.

2

van Margo <margo@...> op zaterdag 17 maart 2007 om 10:13

Het is een bedenking die ik me ook gemaakt heb. Een gedeeltelijk antwoord is vandaag te lezen in het artikel in de TIJD:

"Voor het eerst deed de Munt haar persconferentie niet in eigen huis. De nationale opera maakte dankbaar gebruik van de gastvrijheid van SWIFT, een dienstenverlenend bedrijf dat al 25 jaar partner van de Munt is. Volgens Peter de Caluwe was het een bewuste keuze. 'De subsidies van de overheid blijven al enkele jaren stabiel', zei De Caluwe, 'en ik geloof niet dat we de komende jaren van de overheid een belangrijke stijging van onze financiële middelen moeten verwachten. We blijven echter even ambitieus en omdat we de Munt aan de top van het Europese operaleven willen houden, kunnen we meer dan ooit de financiële steun van inspirerende mensen uit het zakenleven gebruiken.' De Munt heeft een begroting van een kleine 40 miljoen euro. Driekwart daarvan bestaat uit overheidssubsidies."

1

van Karl <karl_stas@...> op zaterdag 17 maart 2007 om 0:13

Ziet er allemaal zeer veelbelovend uit... Het programma lijkt me zelfs zo ambitieus dat ik me afvraag of Decaluwé dit niveau ook zijn volgende seizoenen zal kunnen aanhouden. Bij mijn weten moet de Munt het immers nog altijd met evenveel geld rooien.

Karl