ti guarda dal Grande Inquisitor

Matthias Goerne in het PSK [terug]

Opmerkingen ...

3

van Guy Dalcq <guy.dalcq@...> op zondag 5 februari 2017 om 19:00

Goerne brengt de Lieder van Schubert met een zo sterke inhoudelijke inleving dat de enkele technische onvolkomenheden aan relevantie inboeten. Hij verstaat en beleeft de inhoud van de gedichten en bracht de zaal tot een intense stilte. Aan het eind van de Winterreise weet men weer wat verdriet en eenzaamheid betekenen; mij is die katharsis liever dan een louter vocaal brio. Ik ervoer zijn ingetogen bewegingen en zijn naar binnen gekeerde blik als geloofwaardig en nooit als storend.

2

van Margo <margo@...> op zondag 5 februari 2017 om 14:12

Het probleem is dat Goernes technische onvolkomheden zijn vertolking negatief beïnvloeden. Het is daarmee dat alles begint.

Presence en uitstraling zijn niet meteen twee kenmerken die ik met hem associeer. Daarvoor staat hij veel teveel tegen de muur te zingen of met zijn hoofd in de piano voor de spiekbriefjes (Herbst, bv.).

Maar ik begrijp dat zijn fans daar helemaal niet van wakker liggen.

1

van Dirk Vermassen <dirk.vermassen@...> op zondag 5 februari 2017 om 12:40

De beoordeling van een recital mag meer zijn dan het aanvinken van technische fouten en onvolkomenheden, hoop ik. Uitstraling, présence, engagement, diepgang, doorleefde interpretatie, beheersing van inhoudelijke en vormelijke registers: Goerne kreeg er drie avonden lang de hardnekkigste hoesters en kuchers mee stil, bracht de hele zaal op de been voor een onmiddellijke en unanieme staande ovatie, liet een verpletterende indruk na op, mag ik hopen, het merendeel van de aanwezigen.

Begin en einde van het laatste recital verdienen op zijn minst een vermelding: de hemels genuanceerde uitvoering van de Drie Klavierstücke door Leif Ove Andsnes, op zijn eentje even indrukwekkend als met de zanger erbij, en de onwerkelijk mooie Taubenpost, door Goerne na zijn olympische prestaties ervoor gezongen alsof het het eerste lied van de avond was. Topwerken met topuitvoerders: met drie zulke avonden alleen al is 2017 een memorabel jaar.