ti guarda dal Grande Inquisitor

Gerald Finley in deSingel [terug]

Opmerkingen ...

1

van malfait ludo <mlbd@...> op maandag 14 januari 2013 om 20:06

Volledig akkoord met de bespreking. Alleen vond ik de
piano soms iets te nadrukkelijk van klankvolume.Op
de plaats waar wij zaten overstemde ze de stem meer-
dere keren. Zeker in de Schubert-liederen.Iets minder
openleggen van het instrument ?